Pro odborníky

Jaké jsou požadavky na skladování ExEm® Foam Kit?
• Uchovávejte ve vhodné místnosti a při teplotě od +4 do 25 °C.
• Při přepravě sady ExEm® Foam Kit musí být zachována teplota v rozsahu -10 do +40 °C. Nicméně produkty mohou být dočasně (ne déle než 72 hodin) vystaveny teplotám -20 do +60 °C.
• Obvykle 2 roky trvanlivosti, podrobně uvedené na obalu, neotevřené!


Jak dlouho máte vizualizaci, jakmile se pěna naplní?
• Jakmile je požadované množství pěny naplněno (2-3 ml), měla by být echogenita udržována po dobu přibližně 7 minut. Pokud je test prodloužen, může být nutné napustit více pěny.


Jak dlouho zůstávají mikrobubliny jako pěna?
• Nejméně 5-7 minut (uzavřená injekční stříkačka). Zbývající roztok může být znovu promíchán v injekční stříkačce pro opětovné zavedení vzduchových bublin.


Kdy je nejvhodnější provést test průchodnosti?
• Test na průchodnost vejcovodů je nejvhodnější provést během folikulární fáze cyklu poté, co menstruace přestala (Stephan R. Killick: Cambridge Medicine).


Ultrazvukové vyšetření dělohy:

a) Co mám udělat nejdřív, vyšetření vejcovodů nebo test dělohy?
• Při provádění kombinované diagnostiky by mělo být intrauterinní vyšetření vždy provedeno před vyšetřením průchodnosti vejcovodů. Vyšetření dělohy může zvýraznit podmínky, které negují potřebu testu průchodnosti – Hydrosalpix.

b) Mohu použít gel ExEm samostatně (bez smíchání s vyčištěnou vodou) ke skenování dělohy?
• Ano. ExEm gel sám o sobě je vynikajícím dilatátorem a díky své vysoce echogenní povaze zkvalitní obraz.
• POZOR: vzhledem k vysoké viskozitě ExEm gelu se doporučuje před provedením testu průchodnosti vejcovodů počkat alespoň 2 hodiny.

c) Jak dlouho mám čekat mezi vyšetřením dělohy a testem průchodnosti?
• To bude záviset na kontrastním řešení použitém pro vyšetření dělohy. Žádný kontrast – okamžitě, počkejte několik minut, až se dutina vyprázdní (vyjměte katétr), ExEm gel – min. 2 hodiny.


Kolik je potřeba tekutiny na jedno vyšetření?
• Nejčastěji cca 2-3 ml. V některých případech může být vyžadováno více.


Jak používat ExEm® Foam Kit?
• 5 ml ExEm gelu se zředí 5 ml ExEm čištěné vody a smícháním tekutin z jedné stříkačky přes spojovací zařízení do druhé stříkačky (nejméně 10x) se vytvoří gelová pěna. Nechte gelovou pěnu v jedné stříkačce a odpojte stříkačku a spojovací zařízení. Připojte stříkačku obsahující gelovou pěnu k vhodnému katétru a do přibližně 5 minut napusťte gelovou pěnu.


Jaký použít katétr?
• Katétr je součástí balení a je nutno vybrat, zda budu vyšetřovat ženu, která již rodila nebo která nerodila.
• katétr pro multipary LM969


• katétr pro nulipary LN970


Ukázka práce s ExEm® Foam Kitem


Ke stažení