Bezpečnost

ExEm® Foam Kit obsahuje 10 ml stříkačku s 5 ml ExEm® gelu, 10 ml stříkačku s 5 ml ExEm® čištěné vody a spojovací zařízení.

Obsah balení je STERILNÍ, pokud balení nebylo otevřeno nebo poškozeno !
Jedna souprava je určena pouze pro jedno použití !


• ExEm® Foam Kit by měl být po použití považován za kontaminovaný odpad.
• Nepoužívejte, pokud byl obal dříve otevřen nebo poškozen.
• Tento produkt je určen pouze k jednorázovému použití, jakákoliv pěna, která se nevyužije při jedné aplikaci, musí být zlikvidována.
• Nepoužívejte opakovaně.
• Opětovné použití produktu pro jedno použití vytváří potenciální riziko infekci pacientek nebo uživatelů.
• Kontaminace zařízení může vést ke zranění, nemoci nebo smrti pacienta.
• Čištění, dezinfekce a sterilizace může ohrozit základní materiál a konstrukční vlastnosti vedoucí k selhání zařízení.
• Výrobce nenese odpovědnost za žádné přímé nebo následné škody způsobené sterilizací nebo opětovným použitím.
• Opětovné použití toho produktu může vést k ohrožení pacienta.
• Nepoužívejte soupravu ExEm® Foam po uplynutí doby trvanlivosti gelu ExEm®, vody ExEm® a / nebo spojovacího zařízení.
• Nepoužívejte gel ExEm® a vodu ExEm® samostatně pro HSG.
• Gel ExEm® a voda ExEm® se nepoužívají k injekcím.

Kontraindikace:
• Nepoužívejte během těhotenství.
• Nepoužívejte pěnu, pokud je pacientka podezřelá z těhotenství nebo by mohla být těhotná.
• Nepoužívejte pěnu mezi ovulací a menstruací.